VÄLKOMMEN TILL
FRISKAREHUND.SE

Ta ansvar för din hunds
lopp- och fästingbehandling i
samarbete med din
veterinär.

Snart är det högsäsong för loppor och fästingar.

Speciellt fästingbett kan vara mycket farliga för din hund. Därför behandlar många hundägare sin bästa vän året runt för att förebygga angrepp. Många är dessvärre inte medvetna om att de verksamma ämnena i de förebyggande medlen även kan ge hunden biverkningar.

På den här sidan kommer du att lära dig känna igen de vanligaste biverkningarna. Samtidigt får du underlag för den viktiga diskussionen med din veterinär om läkemedlen innan säsongen nu börjar på allvar igen.


Alla läkemedel kan ge biverkningar. Lopp- och fästingmedel är inget undantag. Som hundägare bör du lära dig att förstå hur din hunds läkemedel fungerar och kontakta din veterinär om du observerar en oönskad effekt.

De 5 vanligaste biverkningarna vid överdosering är att:

  • Hunden kräks.
  • Hunden blir lös i magen (diarré).
  • Hunden äter inte som den brukar pga. bristande aptit.
  • Hunden dricker mer än den brukar.
  • Hunden är slöare än den brukar.

Bli bättre på att känna igen biverkningar


Bli bättre på att samarbeta med veterinären och undvik oönskade biverkningar.

Du är inte ensam.

Om du liksom många andra hundägare känner dig osäker på hur din hunds läkemedel fungerar, eller om du vill ha fler möjligheter än veterinärens ”standardbehandling”, bör du fråga mer om din veterinärs behandlingsförslag.

Vår undersökning av hundägare har visat att de allra flesta vill veta mer om det läkemedel deras hund får.

Din veterinär har stora kunskaper om de olika läkemedel som kan skrivas ut till en hund, men veterinären kan glömma bort att dela med sig av dessa kunskaper med dig – om du inte frågar.

Därför kan det vara en bra idé att fråga veterinären om sådant som läkemedlets effekter, eventuella biverkningar, hur hundar i allmänhet reagerar på läkemedlet samt hur du själv kan ta ansvar för hundens behandlingsförlopp. 

Riskerna?

Genom att inte fråga veterinären om hjälp riskerar du att inte vara kapabel att känna igen tecken på biverkningar. Vår undersökning har också visat att oinformerade hundägare kan bli frustrerade om de hittar information på Internet som motsäger den information de har fått av sin veterinär. Se därför till att du är välinformerad när du åker hem från veterinären med en hund som ska medicineras.

Vinsten?

Du får ett betydligt bättre och förtroendebaserat förhållande till din veterinär, så att ni tillsammans kan ge hunden bästa möjliga behandling.

Upplever du biverkningar?

Vår undersökning visar att förtroendet för veterinärer generellt är skyhögt.

Vi vill gärna medverka till att samarbetet och förtroendet mellan hundägare och veterinärer blir ännu bättre. Det gemensamma målet – en frisk och välmående hund – blir lättare att uppnå när vi litar på varandra.

Kontakta därför din veterinär om du vill veta mer om din hunds läkemedel eller om du bara är orolig för biverkningarna. Var heller aldrig rädd att fråga om du är tveksam.

Din hund är beroende av dig.

Hunden kan inte lyfta luren och ringa veterinären när den är sjuk. Den kan inte heller berätta vad som är fel när ni är hos veterinären.

Läs nedan och låt dig inspireras av andra hundägare så att dina egna samtal med veterinären, även om svåra saker, blir en positiv upplevelse.

Få veterinären att ta sig tid för dig

Vilken är den viktigaste egenskapen för en bra veterinär?

Svaret är – tid!

Vi har undersökt detta genom att fråga över 1 500 hundägare. Och de var överens:

En bra veterinär tar sig tid att prata med hundägare om alla aspekter som rör deras hundars hälsa och ägarens förhållande till hunden. Vår undersökning visar att hundägare sätter större värde på att veterinären tar sig tid för dem, jämfört med låga priser, snabb behandling eller bra öppettider.

Be därför din veterinär att ta sig tid för dig så att du kan sätta dig in i varför veterinären rekommenderar en viss behandling samt hur den kommer att påverka din hund.

Se till att du får en positiv upplevelse hos veterinären


”Det var sättet han sa det på. Det var mycket hårt att höra.”

Negativa erfarenheter hos veterinären kan förstöra det viktiga förtroendet mellan hundägare och veterinär. En positiv, öppen och ärlig dialog nu och i framtiden kan ha avgörande betydelse för om både hunden och ägaren får bästa möjliga behandling. Hör om vilka dåliga erfarenheter andra hundägare gärna vilja undvika.

Undvik negativa upplevelser hos veterinären


Förstår du den behandling som din veterinär rekommenderar? Att ta medansvar för din hunds behandling kan verkligen löna sig.

Därför byter vissa hundägare veterinär.

Undersökningen har visat att de 3 vanligaste orsakerna till att hundägare byter veterinär är:

  1. Veterinären verkar inte ha tid för dem och deras djur.
  2. Veterinären verkar inte ha aktuella veterinärmedicinska kunskaper.
  3. Veterinären skriver ut medicin på autopilot.

Det kan ta tid att bygga upp förtroende så hjälp veterinären att lära känna dig och din hund. Innan du överväger att byta veterinär bör du som hundägare även fundera på hur du själv kan ta ansvar för de ovannämnda tre orsakerna till att hundägare byter veterinär.

Punkt 2 och 3 kräver faktiskt bara att du frågar: Be veterinären förklara hur läkemedlet fungerar och fråga eventuellt om vilka alternativ som finns på marknaden. Be också veterinären om råd om hur du bäst övervakar din hund under behandlingsförloppet samt vad du bör göra om det uppstår några problem.  


Är du veterinär eller annan veterinärmedicinsk personal?

Besök hundenslakare.se för att se vilka förväntningar hundägare har på veterinärer. 

Läs mer på hundenslakare.se